Relationen mellan Gotland och Ryssland

I april 1808 invaderade Ryssland Gotland helt utan motstånd och i tre veckor låg den svenska ön under ryskt kommando.

Gotland hade kunnat tillhöra Ryssland

Gustav IV Adolf var kung i Sverige under den här tiden och mycket pågick ute i Europa. Den franske kejsaren Napoleon hade bland annat slutit förbund med tsar Alexander i Ryssland mot England. Eftersom Gustav IV Adolf inte var förtjust i Napoleon tog han parti för England.

Det var inte bara Napoleon Gustav IV Adolf inte hade tycke för, utan även Gotland och 1806 ville han skänka ön till Malteserorden. De ville dock inte ta emot ön som förblev svensk.

Februari 1808 invaderade Ryssland Finland och det tog inte lång tid innan de hade nått även till Gotland. Varför de ville invadera Gotland är inte helt säkert men teorierna säger att man antingen ville ha Gotland som bas för att invadera Sveriges fastland eller att man ville ta ön före England gjorde det.

Den 17:e maj lämnade ryssarna Gotland igen efter en gemensam överenskommelse och Gotland har fortsatt vara svenskt.

Lär dig mer om historia i vår artikel om gladiatorerna i Rom.