Nu är vi fler män än kvinnor i Sverige

Sedan 2000-talets har Sveriges befolkning ökat med nästan 1,4 miljoner personer. Den största bidragande faktorn till detta är invandring. Sverige har varit i frontkanten som en humanitär stormakt när det gäller invandring och integration. Sett till folkmängden är Sverige faktiskt ett av de länder i Europa som tar emot flest flyktingar per antal invånare.

Många är flyktingar från krig

I början av 2019 var det ca 2 miljoner Svenskar som är födda utomlands. Av dessa kommer de flesta från Syrien (som följd av de krig och konflikter som varit där). Efter Syrien är Finland det näst populära landet (som följd av den invandringen som bla. skedde under andra världskriget och den geografiska närheten), och sedan kommer Irak, Polen och Iran. Det är även en väsentlig del som kommer från östeuropa som följd av balkankrigen och upplösningen av sovietunionen. Kort fattat kan man säga att en stor del av de som flyttar till Sverige är folk som flyr från krig och konflikter.

Fler män kvinnor i Sverige nu

En intressant trend kring invandringen är att det är huvudsakligen män som kommer hit. Anledningen är att Sverige har en stor del flyktinginvandring, och i regel skickar familjer i utsatta områden männen först för att de är dem som klarar av den utmanande resan hit, samt att tanken är att de ska försörja familjen och skicka hem pengar.  Detta har lett till att Sverige för tillfället har fler män än kvinnor. I Sverige bor det idag uppskattningsvis 5087747  kvinnor och 5142438 män (Källa: SCB). Tidigare har Sverige alltid haft fler kvinnor än män, vilket bland annat beror på att män i regel lever kortare än kvinnor. Varför män lever kortare än kvinnor har bland annat med dödsfall till följd av våld och arbetsolyckor, fler självmord men framförallt på grund av att män i regel lever med ohälsosamt än kvinnor och t.ex. dricker mer alkohol.