Vad finns det för fördelar med GMO?

GMO, alltså genmodifiering av grödor är mycket omdiskuterat men det finns stora fördelar med GMO. Med GMO går det att göra grödor mer tåliga mot insektsangrepp och mer näringstäta.

Slipp insektsbekämpning med GMO

Genom att en jordbakterie förs över till en växt går det att göra växten mer motståndskraftig mot insektsangrepp. På så vis slipper odlaren använda lika stor mängd av insektsbekämpningsmedel som ofta innehåller en viss mängd gift.

Ge grödor bättre näringsinnehåll

Med genmodifieringstekniker kan man få fram grödor med bättre näringsinnehåll. Ett exempel är raps med bättre oljesammansättning och ris med högre A-vitamin innehåll. A-vitamin har länge varit en brist i många fattiga länder där ris är en stor del av huvudkosten och genom att göra riset med innehållsrikt på just A-vitamin minskar man den bristen. A-vitamin är en mycket viktig essentiell vitamin.

Läs vår artikel om enäggstvillingar har samma fingeravtryck för mer vetenskaplig läsning.