Långa väntetider inom cancervården

Den svenska cancervården har fått hård kritik efter årets cancerfondsrapport.

”Väntetiderna i cancervården är ett geografiskt lotteri”

Den svenska cancervården är en av de bästa i världen, och utöver det är den även gratis eftersom att vi har en statligt finansierad sjukvård, där tanken är att alla ska behandlas lika. Trots detta så blir utfallet inte helt och hållet en rättvis behandling, eftersom att väntetiderna är helt olika beroende på var man befinner sig i landet. Detta trots allt fler löften och satsningarna från politikerna.

Väldigt få klarar målet

Hos kvinnor är bröstcancer den vanligaste formen av cancer. Sverige har satt upp mål att alla kvinnor ska opereras inom 28 dagar räknat från den dagen man har en välgrundad misstanke om att en operation behövs. Trots detta är det endast 3 av Sveriges 28 regioner som klarar denna tidsfrist.

När det kommer till prostatacancer, som är en av de vanligaste cancerformerna hos män så ser det likadant ut. Under 2017 så klarade inte någon av de 21 regionerna målet att personer med diagnosen ska opereras inom två månader från välgrundad misstanke. Det har varit olika hur pass dålig prestationen varit runtom i landet, där den regionen som klarat sig bäst är Blekinge som i snitt har 100 dagars väntetid.

Källa: Cancerfonden