Hur skiljer sig olika typer av solceller?

Just nu finns det i huvudsak tre sorters solceller på marknaden. Hos Hemsol AB hittar du polykristallina och monokristallina. Det finns även så kallade tunnfilmssolceller och framtiden löfte – pervoskit. Tunnfilmssolceller har flera begränsningar, bland annat är de ömtåliga. Pervoskit är ett väldigt nytt material och används ännu inte kommersiellt. Så i huvudsak är det mono- och polykristallina paneler som gäller.

Det finns även en hel rad olika solceller under utveckling, och några av dem är mycket intressanta inför framtiden.

Monokristallina solceller:

Dessa solceller baseras på kisel. De är uppbyggda av rektangulära solceller, med något rundade hörn. De brukar vanligtvis …

Read more →