Hur skiljer sig olika typer av solceller?

Just nu finns det i huvudsak tre sorters solceller på marknaden. Hos Hemsol AB hittar du polykristallina och monokristallina. Det finns även så kallade tunnfilmssolceller och framtiden löfte – pervoskit. Tunnfilmssolceller har flera begränsningar, bland annat är de ömtåliga. Pervoskit är ett väldigt nytt material och används ännu inte kommersiellt. Så i huvudsak är det mono- och polykristallina paneler som gäller.

Det finns även en hel rad olika solceller under utveckling, och några av dem är mycket intressanta inför framtiden.

Monokristallina solceller:

Dessa solceller baseras på kisel. De är uppbyggda av rektangulära solceller, med något rundade hörn. De brukar vanligtvis vara svarta, och både priset och verkningsgraden är högre än för polykristallina solceller. Vanligtvis ligger den runt 20 %, men kan vara både bättre och sämre.

Polykristallina solceller:

Även de polykristallina solcellerna baseras på kisel. Här har de rektangulära solcellerna däremot inga rundade hörn, men är helt och hållet rektangulära. Färgen på dessa är inte svart, men snarare blåskimrande. Vill man ha dem i andra färger går det att ordna, men det påverkar verkningsgraden negativt. Utgångsläget ifråga om polykristallina solcellers verkningsgrad ligger vid cirka 15 %.

Tunnfilmssolceller:

Den tredje typen av solceller som redan finns på marknaden är de som är tillverkade i ett tunnare material. Nack delen med dessa är att de är dyrare, och tillverkningen är betydligt mindre miljövänlig. Därför känner många sig främmande inför att använda dessa solceller. En av deras stora fördelar jämfört med polykristallina och monokristallina solceller är att de kan tillverkas på ett sådant sätt att de blir böjliga. Det skapar möjligheter att sätta dem på platser där det annars inte hade kunnat sättas några solceller. Verkningsgraden blir tyvärr sällan högre än 10 – 15 %, och det är säkert också en bidragande orsak till dess begränsade popularitet.

Solceller i takmaterial:

Även om det inte är en egen typ, men bara en annan form, finns det all anledning att nämna solcellerna som är formade som vanliga takpannor. Det gör att de lättare smälter in, och inte blir lika iögonfallande som andra solcellspaneler kan bli.

Solceller som fortfarande forskas fram:

En typ av solcell som har mycket god potential i framtiden, och som vissa faktiskt väntar på innan de sätter upp solceller är den så kallade Perovskitsolceller. Ska man beskriva dem lite snabbt är deras viktigaste egenskap att de kan producera mycket energi till en ganska så låg kostnad. Tyvärr har de en del barnsjukdomar. De är till exempel inte särskilt stabila och de innehåller på tok för mycket bly. Med ytterligare forskning kan man nog räkna med att det avhjälps med tiden, och isåfall är det rimligt att tro att de skulle kunna utgöra ett slags ny standardsolcell.

Det finns också en teknik som kallas DSSC, som kommer att kunna omvandla solenergi till elektricitet med en hög verkningsgrad och till ett lågt pris. Om inte Perovskitsolceller blir nästa standard inom solceller gör även dessa säkert anspråk på en sådan titel i framtiden.

Utöver dessa innovationer finns det en mängd andra på solenergiområdet. Forskare tror till exempel att nano-teknik ska kunna göra en mycket stor skillnad för solceller. Genom att komponenterna är så små att de knappt kan ses med blotta ögat minskar man materialåtgång och gör soolcellerna effektivare.

Oavset hur framtiden ser ut är en sak säker. Det blir intressant att följa utvecklingen för solceller även då.