Kan tjuvfiske leda till straff?

Tjuvfiske är en brottslig handling som leder till allmänt åtal. Straffet för tjuvfiske handlar om böter eller fängelse upp till ett år.

Böter eller fängelse för tjuvfiske

Fiske omfattas inte av allemansrätten och fiskerätten i enskilda vattendrag tillhör fiskerättsägaren och därför behöver du vanligtvis lösa fiskekort för att få fiska i dessa vatten. Fiskar du utan fiskekort kallas det för tjuvfiske, alltså fiske utan lov och du begår en brottslig handling.

Brott mot fiskelagen leder till allmänt åtal och du kan bli dömd till böter eller upp till ett års fängelse. Förutom det kommer troligtvis även din fiskeutrustning beslagtas och förverkas.

Vid ringa brott kan den som utfört den brottsliga handlingen slippa åtal, det kan exempelvis röra sig om ett barn som metat i en sjö utan vetskapen om fiskelagen.

Är du intresserad av sjöar rekommenderar vi vår artikel om italienska Gardasjön.