Hur skiljer sig olika typer av solceller?

Just nu finns det tre sorters solceller på marknaden. Hos Hemsol AB hittar du polykristallina och monokristallina. Det finns även så kallade tunnfilmssolceller.

Det finns även en hel rad olika solceller under utveckling, och några av dem är mycket intressanta inför framtiden.

Monokristallina solceller:

Dessa solceller baseras på kisel. De är uppbyggda av rektangulära solceller, med något rundade hörn. De brukar vanligtvis vara svarta, och både priset och verkningsgraden är högre än för polykristallina solceller. Vanligtvis ligger den runt 20 %, men kan vara både bättre och sämre.

Polykristallina solceller:

Även de polykristallina solcellerna baseras på kisel. Här har de …

Read more →