Maria Schottenius: Dokumentet var en bomb och chockvågorna skapade förändring Wästberg: Jag och Stridsberg skärpte formuleringarna Jämlika löner i ”Westworld” Jessica: Motstånd möter folkligt motstånd Avicii hade nytt album klart när han gick bort Skådespelaren bakom Mini-me är död Björn Wiman: Låt Inga-Britt Ahlenius reda ut röran i Svenska Akademien Musikläraren: Tim fick MVG trots att han inte kom på lektionerna ”Jag tänker ofta på svarthet, på vad det betyder för andra” Minnesstund för Avicii planeras i Stockholm